Absolutorium

Perfektně vycvičená otrokyně je po absolvování 3. Výchovného stupně znamenitě fungujícím otrokyní a součástí Našeho majetku. Tento tvor nemůže být považován za Našeho partnera v žádném významu tohoto slova. Jediným smyslem jejího života je snaha plnit všechny Naše potřeby a starat se o Naše blaho. Můžete ho libovolně trestat, plně používat a zneužívat pro Naše záliby a potřeby.

Nicméně život je dlouhá řada situací pro potřeby tohoto pojednání, nastíním ještě několik situací. 

Výchova dětí