Výchova dětí

Poslaním každé ženy je porodit dítě.

Početí:
Rozmyslete si dobře, zda dítě skutečně chcete a pokud ano, zda je otrokyně vhodná být matkou. Ač pro Pána děti nebudou představovat žádné pracovní zatížení, ztratí i tak velkou část své svobody. A pozor u dítěte, jehož matka je zcela submisivní, existuje riziko, že by mohlo toto zaměření zdědit! Pokud je toto riziko velmi vysoké nebo prostě není vhodná být matkou tak ji oznamíte, že chcete mít dítě, ale ne s takovou kreaturou, jako je ona. To ovšem není žádná překážka a přichází status otrokyně-chůvy.

Máte-li nebo chcete-li založit rodinu, není výchova otrokyně možná stejným způsobem, jako když žije Pán sám.

Chování otrokyně-matky-chůvy k dětem:
Chování k synovi:

Její ponížené chování vůči mužům je jí vlastní bez ohledu na jejich postavení či věk.
Máme-li syna, musí mu od počátku vykat a oslovovat "mladý Pán " a chovat se k němu stejně poslušně jako k Nám. Od dětství je povinna splnit každý jeho rozmar a přání. Pečuje o jeho pohodlí, uklízí jeho pokoj, servíruje snídani do postele, nosí školní aktovku apod. Zkrátka ho připravuje na to, že jednoho dne bude i on neomezenám vládcem své otrokyni.

Chování k dceři:
Je nutné vyčkat jaké se u ní projeví vrozené vlohy. Podle toho ji připravovat na to, že jednoho dne bude i ona otrokyní, ale možná sdědí po Nás dominantní sklony.

Trestání před dětmi:
Otrokyni-matku-chůvu před dětmi nikdy netrestejme, mohlo by to mít nežádoucí následky na jejich výchovu a poznamenat jejich myšlení. Výjimky jsou samozřejmě možné, zvlášť ve vážných případech. Pak je ale v každém případě nutné vysvětlit, proč ji bijete a čím si to zasloužila. Později již nemusíte brát na přítomnost dětí při jejím trestání ohled.

 

Předškolní věk

Školní věk

Dospělé děti