Korespondence

Jedná se o velmi důležitou část výcviku, ačkoliv se stále jedná o kandidátku. V tomto období si musíme vyzkoušet, zda-li vybraná žena bude vyhovovat Našim požadavkům. Zejména se musíme zaměřit na testování jejich elementárních submisivních sklonů. Zjistíme-li, že se u ní naprosto nevyskytují, co nejdříve vztah ukončeme. Výjimkou může být taková láska a oddanost vůči Naší osobě, že se dotyčná nechá bezproblémově využívat pro Naše potřeby.

Tuto fázi nesmíme prodlužovat víc než je úměrné (i u nezkušených subinek by neměla trvat podle četnosti psaní déle než pár týdnů).
Buď je pro hledanou pozici vyhovující nebo nevyhovující. Priority má každý Pán své a jejich laťku v této fázi je zbytečné snižovat.
V tomto ohledu jsou subiny velmi pozorné a pokud vycítí ústupek (laicky řečeno "berete co je") nedopadnete dobře.

KORESPONDENCE S VYBRANOU UCHAZEČKOU
Uvědom me si, že korespondujeme s ženou, jenž se cítí být otrokyní. Jakékoliv společenské zásady či konvence musí jit stranou.
My jste bytost na úrovni Boha, ona je jen ubohá čubka snažící se dost k Našich nohám.

Co by mělo být obsahem dopisování?

1) Částečná charakterizace a nástin své představy, jak by měl vypadat vztah který hledáte.
Tady je velmi vhodné zvážit všechna pro a proti.
(Pán je Pánem, protože je chlap a chlapy co? Nelžou!)

2) Položme spoustu doplňujících otázek, neboť musíme o svém novicce vědět co nejdříve naprosto vše.
(V dnešní době je velmi populární otrocký dotazník) Já osobně dávám přednost volně psané formě subčina životopisu.

3) Hned v začátku je vhodné zadat kandidátce první úkoly v rámci výcviku před setkáním, i když zatím budou spočívat pouze v
požadované délce odpovědi, používání nařízeného oslovování a vyčerpávajících odpovědích na položené otázky.

4) Potvrzení zájmu o takový vztah.
 

Po obdržení odpovědi splňující dokonale Naše představy, můžeme s dotyčnou postoupit dál.

Nejlépe k jednoduchému úkolu dokumentovanému fotoaparátem, nebo webkamerkou.

Po splnění zadaných cílů nebo Naši představy, můžeme s dotyčnou postoupit dál a probrat vše telefonicky.

Teprve po obsáhlém telefoním rozhovoru, ve kterém můžeme posoudit její reakce a intonace, přistupte k první schůzce na místě a čase určeném Námi.