První schůzka

Vzhledem k tomu že vetšina dnešního seznamování probíhá po internetu, je potřeba přejít od osobní roviny jednání. (je potřeba aby si Pán subinu "očichal") 
Opravdu platí, že názor si na člověka vytvoříme během prvních 15s a to oboustraně.

A protože vím i z vlastní zkušenostosti že tady je velký kámen úrazu, pokusím se nastínit problematiku z obou stran.

Pro tuto část se zaměřím spíše na nezkušené novicky.
Uvědom me si, několik základních jevů, faktů a chyb.

Pokud jsme si již v předchozí komunikaci dohodli ono "exchange power=předání moci" uvědomte si v jaké prostředí platí.
(troufám si tvrdit, že žádná žena v něm do této chvíle vašeho virtuálního vztahu neuvedla i toto reálné setkání) 
A můžeme mít dohodnuto do eventuelního budoucího výcviku co chceme, dokud nedojde k předání moci i v reálném světě, je a vždy bude ta žena, která přišla na schůzku plnoprávným členem společnosti se svými právy dle Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod.
Ač jsme ji nařídili jakékoliv oslovování své osoby a v průběhu internetového seznamování vystupujeme jako  "Korunní princ, paša harému nebo ředitel dívčího internátu" tady jsme si rovni a já mohu jen doporučit, pokud jimi skutečně nejste, jít sám za sebe.

 

Ač je duší třeba dokonale vhodná otrokyně a čeká jen až bude moc plnit příkazy Pána, jde na schůzku s někým koho potkala na internetu, koho baví a má společný zájem. Proto první schůzka musí proběhnout svobodně, příjemně a v klidu. Pán jako muž/chlap, Subina jako dívka/žena.
Nedělej me si iluze o mezilidských poutech vzniklých mezi 1 a 0 virtuálního světa.

 

Z toho vyplývá i volba vhodného místa, bylo skvělé antréé sejít se s uchazečkou jako majitel sultánova harému nebo v ředitelně internátu.
Bohužel mnoho překážek které by bylo potřeba překonat pro jedno třeba nevydařené setkání. Kde jde o lidi, ne o místo.
1) málo kdo vůbec takovu možnost vůbec má
2) málo kdo se v takových prostorách umí pohybovat a cítí se v nich klidně, sebejistě a vyrovnaně na to aby v nich mluvil s cizím člověkem o nejhlubších fantazijích  
3) musíme stále dodržet možnost jejího svobodného odchodu- což vysoké zdi, nebo zamčené dveře rozhodně nejsou
4) nenaplánovatelná délka tohoto setkání
5) navíc jedna dobře nebo špatně skrytá kamarádka
Ženy převážně ty mladší si na první schůzku domlouvají krytí zad kamarádkou. Na tom není nic špatného, pouze to, že v okamžiku kdy kryjící ztratí kandidátku z očí okamžitě zvoní mobil. Což poměrně dost ruší intimitu dané chvíle.
Tady bych chtěl varovat, kryjící kamarádka takřka jistě není zasvědcena do všech podrobností a tím by ona sama vyhodnotila situaci jako nebezpečnou a zase by zvonil mobil s poplachem pro kandidátku aby utekla, protože jste uchýl. A co naplat "Jsme ti před kterými nás rodiče varovali".
Nicméně doporučuji tyto signály pro snad i nejabsurděnjší sitauce sledovat. I když to občas není jednoduché.
Vydání signálu "vše v pořádku, můžeš jít" je poměrně snadno rozeznatelný, od tohoto okamžiku se totiž kandidátka nemusí hlídat a chovat korektně vůči kamarádce. Proto do vydání tohoto signálu velmi opatrně hlavně na pohyby, rozhovor většinou krytí neslyší.

Jěště jeden jev s títmto přímo souvisejcí, je volba oblečení kandidátky.
Zkušenější kandidátka, která už ví co se žádá, se dotáže na preference oblečení sama, nebo si je vědoma vyjímečnosti, které by mohla Pánova volba zakrýt a dovolí si navrhnout pro tuto příležitost svůj oděv Pánovi sama. Většinou kandidátka v tento okamžik sází na jednu kartu, kterou ale považuje za svůj trumf.

Nicméně nezkušené novicky toto neznají, nebo nevědí a je nutno jim své preference nadiktovat.
Když to neuděláme hrozí dva stavy, buď přijdou "včem chodí běžně" a to zvláště u mladších ročníků bývá občas velmi šokující. Nebo v tom co si myslí, že má subina nosit, takže buď na sebe vezme, v lepším případě co bylo v jednom z posledních čísel časopisů módy,- viz. patlání sraček a stádní upravování, v horším případě, protože její mozek má zažito spojení BDSM=SEX přijde oblečená jako poslední děvka z ulice.