Otrocká smlouva

-Smlouva o otroctví
První, co by jsme měli v této fázi výcviku udělat, je připravit a nechat ji podepsat "Smlouvu o otroctví".

Tato smlouva vymezuje základní pojmy jako je otrokyně nebo Pán, obsahuje přesné stanovení  vztahu, vymezuje práva a povinnosti obou stran. Uzavřením této smlouvy se stane Naším majetkem, se kterým můžete nakládat dle vlastního uvážení.

Podpis smlouvy o otroctví je jejím posledním svobodným rozhodnutím. Od této chvíle nemá právo přemýšlet a mění se v lidský stroj určený k péči o Naše pohodlí a k Naší zábavě.
Tato smlouva je samozřejmě právně neplatná, ovšem ve vztahu mezi Námi a jí je naprosto nedotknutelná a její ustanovení budou pevně vládnout Našemu vztahu.
Smlouva o otroctví by měla být stručná a měla by jasně definovat základní pojmy.
Veškeré bližší podrobnosti jako druhy trestů, vzhled otrokyně, jeho pracovní povinnosti atd. rozvíjejte v domácím a trestním řádu, který můžete kdykoliv upravovat.
Stanovení těchto řádů však není nutné. Nacházíme se ve fázi, kdy jakékoliv Naše rozhodnutí má pro otrokyni platnost zákona. Nemusíme se ohlížet vůbec na nic, nejsme vázán žádným ujednáním či předpisem, své rozkazy či předpisy můžeme kdykoliv dle libosti měnit, určení trestů závisí pouze na Naší náladě.

 

Zde je pro inspiraci několik konceptů jak může taková smlouva vypadat.

Příklad:

Příklad otrocké smlouvy 1

Příklad otrocké smlouvy 2

Příklad otrocké smlouvy 3

možná jei forma slibu

Příklad:

Příklad slibu