Sexuální život otrokyně

Typicky pohlavní život praktikovaný v běžných vztazích u Nás nesmí existovat.
V dějinách bychom také jen velmi stěží nalezli případ, mimo romantické literatury, kdy Pán pohlavně uspokojuje svou otrokyni - a to v jakékoliv formě. Těžko by se potom mohl považovat za nějakého Pána.
Chcete-li mermomocí nějakému ženě udělat dobře, potom si najděte milenku. Otrokyně na to již nemá nárok a mimo metody "cukru a biče" to není ani dost dobře praktikovatelné.
Na druhou stranu je otrokyně velmi vhodnou pomůckou k Vašemu sexuálnímu uspokojování.

Můžete si z ní udělat skutečný nástroj rozkoše, aniž by jste se sebeméně ohlížela na její touhy a potřeby.
To, co platí v jiných oblastech vašeho společného života, to platí v sexu dvojnásob.

Otrokyně je plně podřízen jakýmkoliv přáním a rozmarům svého Majtele. Tato přání musí kdykoliv a v plném rozsahu plnit.
Sexuální život Pána a jeho otrokyně by měli upravovat zásady psané v domácím řádu. V případě jejich porušení by měl následovat vždy trest.

Příklady některých zásad otrockého sexuálního života:
1. Otrokyně musí být vždy připravena na základě rozkazu sexuálně uspokojit svého Pána.
2. Způsob svého uspokojování určuje Pán a otrokyně je povina se řídit pouze jeho příkazy.
3. Neuspokojí-li otrokyně z jakéhokoliv důvodu svého Pána plně nebo částečně, je toto považováno za velmi závažné porušení domácího řádu.
4. Velmi závažná porušení domácího trestního řádu se trestají zásadně těžkým výpraskem s maximálním počtem ran.
5. Otrokyně má přísně zakázáno se vzrušovat, onanovat nebo se sama pohlavně uspokojovat bez výslovného povolení Pána.
Otrokyně je velmi výkonný a vždy plně provozuschopný stroj na výrobu rozkoše.

Aby byla otrokyně vždy připravena plnit Vaše sexuální přání, zabraňte ji v možnostech sebeukájení.

Způsobů je několik:

-pás cudnosti
Klasický kovový pás cudnosti na zámek je sice nejlepším řešením, ovšem jen tehdy, máte-li možnost nechat svou otrokyni vyvenčit na dvorku, kde se po té může i omýt. Otvor vzadu na pásu mu sice umožňuje konat velkou potřebu, ale při močení odchází tekutiny všemi směry, neboť v předu žádný otvor (mimo mřížky) není. Její pohlaví je tak bezpečně chráněno ocelovým pancířem před zakázanými doteky, ovšem moč musí proudit kolem.

-pouzdro
Ve specializovaných prodejnách jsou k dostání různá bezpečnostní pouzdra i na druhotné pohlavní znaky.
Jejich princip je většinou podobný jako pás cudnodnosti.

-spoutání rukou
Jedním z nouzových, ale nejjistějších řešení je spoutání rukou otrokyně za zády. Toto praktikujte např. při dlouhém cestování v noci apod.
Nepotřebujete-li svou otrokyni ke svému sexuálnímu životu a chcete-li zabránit jejímu rozptylování, můžete ji po ukončení výcviku poručit, aby se nechala dobrovolně obřezat. Tuto radikální metodu však nedoporučujeme, neboť nikdy nevíte, na co jej budete v budoucnu potřebovat, nebo jaké s ní bude mít záměry Pán, kterému ji třeba někdy prodáte.