Výchova

-Pozdravy

Otrokyně, která již nadále není de facto člověkem, se k Nám musí chovat jako k bohu. Tomu musí odpovídat i forma pozdravu. Nejobvyklejší způsob zdravení by měl vypadat následovně:

-Otrokyně se při spatření svého majitele vrhne na kolena k jeho nohám, ruce sepnuté za zády, a políbí špičky obou jeho bot.
Nechme otrokyni, aby Nás zdravila při každém Našem příhodu do domu nebo do místnosti, kde se právě nachází. I kdyby to mělo být dvacetkrát denně.
-Otrokyně Nás musí pozdravit VŽDY když přijdete. Nezáleží na tom zda-li je to ve čtyři hodiny ráno nebo jestli jsme doprovázeni společností.
Podobný způsob zdravení by měla otrokyně praktikovat i vůči návštěvám s tím rozdílem, že jim líbá pouze jednu botu.
-Při Našem příchodu musí být otrokyně u dveří, aby mohla okamžitě pozdravit. Zpozdí-li se nebo musíme-li ji dokonce sami přivolávat, je nutné ji potrestat. Pro tuto příležitost mějme stále hned u vstupních dveří pověšený jezdecký bič a během zdravení ji bijme přes vystrčený zadek.

-Oslovování
Otrokyně je povinna svého majitele oslovovat s veškerou možnou úctou a při oslovování používat nařízené formulace.
Doporučené oslovování :
Vaše Milosti-Vaše Výsosti-Vaše Vznešenosti- Vaše Eminence- Vaše Urozenosti- Vaše Blahorodí apod.
Pro běžný kontakt s otrokyní se lze spokojit i s méně obřadnými tituly jako:
Urozený Pán- Vznešený Pán- Milostivý Pán apod.
Pro obzvláště slavnostní příležitosti (např. titulování Vaší osoby před významnou návštěvou) můžete otrokyni předepsat např. oslovení:
Vaše Vysoce Urozená Vznešená Výsosti.
Chcete-li ještě více zdůraznit své postavení, poručte své otrokyni, aby s Vámi a o Vás mluvila vždy ve třetím pádě, tedy aby Vám tzv. onikala.
Oslovování by poté ve větě vypadalo následovně:
Bude si Vaše Výsost přát ještě jednu kávu?

Aby otrokyně nevyšla ze cviku, uložíme ji občas titulovací půlhodinku, ve které bude v kleče před postelí odříkávat jeden lichotivý titul za druhým. Při každé pomlce nebo zaváhání podpořte její fantazii ránou bičem.
Jste neomezeným Pánem a vládcem otrokyně a podle toho se k Nám musí chovat!

-Nové jméno
Po zotročení ji dejte nové jméno. Přidělení nového jména symbolizuje konec jedné epochy jejího života. Její jméno by mělo být krátké, dobře vyslovitelné a pokud možno by mělo mít ponižující charakter.
Můžete zvolit buď konkrétní pojmenování  jako např. :
nulo - kráva - debilka - nic- apod.
Nebo zvolíte neurčité, nic neznamenající jméno např. :
Coco - Asta apd.
Nechce-li se Vám jméno vymýšlet, nazývejte jej prostě Otrokyně.
Nelíbí-li se Vám otroka pojmenovat, přidělte ji prostě číslo, pod kterým se bude hlásit a kterým bude oslovována.

Já však doporučuji přece jenom jméno, tak jako u všech domácích zvířat.
Otrokyně není člověk!
Otrokyně je Naše domácí zvíře!

-Označení otrokyně
Otrokyně je majetkem a jako taková by měla být označena značkou, nejlépe stylizovaným monogramem Našeho jména.
Tuto značku ji nechte vytetovat nebo ji vypalte cejchovačkou. V počátku, ale doporučuji symbol nakreslit hennou.
Vhodným místem pro označení je zejména rameno a zadek , myslíme-li to však s otrokyní velmi vážně, můžeme ji označit i na čele. 

-Krmení otrokyně
Máme-li velmi dobrou náladu a dáte otrokyni něco k snědku, musí se jednat pouze o zbytky z Našeho stolu.
Jídlo ji dávejme do psí misky, ze které musí žrát bez pomocí rukou.
Teplou vodu na pití ji můžeme dávat rovněž do misky. Mnohem zábavnější však je, poručíte-mi ji, že jediné co může pít, je voda stojící v sifonu Našeho záchodu. A to zejména tehdy, když v průběhu celého dne nesplachujete.
Otrokyně musí veškerou potravu s chutí jíst. Neexistuje, že ve své misce ponechá nějaké zbytky, nebo, že se bude zdráhat pít Naši moč. Tím by se dopustila velké urážky svého Majtele a byla by po zásluze přísně potrestána.

-Služby pro návštěvy
Otrokyně se musí chovat uctivě a podřízeně i k návštěvám. My však vždy zůstáváme jejím jediným Pánem a pouze My rozhodujeme o tom, zda-li bude muset poslouchat každý příkaz od cizích osob. My rovněž schvalujete její potrestání návštěvou.
Můžeme v domácím řádu uvést taková nařízení, která otrokyni přikazují automaticky se chovat ke každé návštěvě jako ke svému Pánu.
Na druhou stranu můžeme otrokyni přikázat, aby se před návštěvou vůbec neukazovala a když, tak aby se chovala naprosto normálně.
Zřejmě bude záležet na tom, kdo k Nám má přijít.