Polohy a postoje

Příklady:
- Otrokyně se Vám nikdy nesmí podívat do očí.
- Otrokyně se musí ve Vaší přítomnosti pohybovat vždy po kolenou.
- Pokud opouštíte místnost nebo dům, musí klečící otrokyně přitisknout své čelo na podlahu, ruce sepnuté za
zády nebo položené vedle hlavy a v této poloze vydržet tak dlouho, dokud neodejdete.
- Pokud otrokyně nemá nic na práci, tráví své volné chvíle před další prací nehybně v kleče na vyhrazeném
klekátku umístěném na snadno přístupném a frekventovaném místě.
- Na povel "k noze" musí otrokyně zaujmout polohu v kleče vedle levé nohy svého Pána. Nos má ve výši
maximálně jeho lítek, rukama se může opírat o zem. Dokud není tento povel odvolán, musí se otrokyně stále
pohybovat u levé nohy Pána tak, aby se její nos nevzdálil dále než 40 cm. K tréninku této náročné polohy je
vhodné používat stejně dlouhý řetízek, jehož jeden konec máte připevněný k náramku kolem kotníku a
druhý konec je přivázaný ke kroužku zasazenému do nosní přepážky otrokayně. Po opakovaném celodenním
pohybu v této poloze získá otrokyně vynikající návyk.

- Na povel "výprask" musí otrokyně zaujmout polohu v kleče s čelem přitisklým k podlaze, s rukama za hlavou a
maximálně vystrčeným zadkem. V této poloze musí zůstat dokud není trestání ukončeno. Máte-li na mysli
provedení rituálního výprasku, začne otrokyně po tomto příkazu plnit předepsaný postup.
 

Povely potom mohou vypadat asi následovně:
- Plácnutí se po levém stehnu - povel k noze
- Plácnutí se po zadku - otrokymě musí zaujmou polohu v kleče za Vašimi zády, ruce za hlavou, obličej
přitisknutý k Vaší zadnici. Tato poloha je za odměnu nebo jako výraz povinné úcty vůči Vám.
- Lusknutí prstů - otrokyně musí v zubech přinést bič a zaujmout výpraskovou polohu.
- Dvojité lusknutí prstů - otrokyně nesmí během nadcházejícího výprasku křičet.
- Dupnutí pravou nohou - otrokyně Vám musí okamžitě nabídnout svá záda k sezení.
- Dupnutí levou nohou - otrokyně Vám musí okamžitě nabídnout svůj obličej jako sedací polštářek.
- Klepnutí špičkou pravé boty o zem - otrokyně Vám musí zapálit cigaretu.
- Klepnutí špičkou levé boty o zem - otrokyně Vám musí svými ústy posloužit jako plivátko nebo popelník.
- Položíte si dlaň na svou hýždi - otrokyně musí ihned nastavit svůj obličej k fackování.
- Zatnete-li pravou ruku v pěst - otrokyně Vám musí okamžitě zmizet z očí.
- Tlesknete dlaněmi - otrokyně musí okamžitě přiběhnout a natáhnout se před Vašimi nohami.
Počet těchto povelů je téměř nekonečný. Jestliže je otrokyně vnímavá a Vy jste dostatečně přísný,
nebudete s ním muset po krátké drezůře vůbec komunikovat. Předvedení drezůry otrokyně, perfektně fungující
pouze na základě posunků, bude určitě předmětem závisti.