Řeholnice

Konečně se tedy dostáváme do období, kdy jste uznali novicku vhodnou pro další výchovu, tady je už nezbytně nutné jasné stanovisko, co z této ženy chceme mít. Již v základní části jsem si ji vybírali dle ideálních parametrů pro nějaký učel či situaci.
Odchylky ve využití jsou pravděpodobné, ale razantním změny nepředpokládáme.
Variant a možností kombinací výchovy je nepřeberné množství, ale pozor některé kombinace se vylučují s jínými.

Směšná figura, plně podřízená Vašim rozkazům, náladám a trestům. Osoba, se kterou můžete manipulovat jak se vám zlíbí.
Tvor, kterého si můžete vycvičit dle libosti. Začněte s tím bez zbytečného otálení!

Přijmání do služby

Výchova

Výcvik