Domácí řád a pracovní povinnosti služky

Jestliže v první výcvikové fázi byla pouze obecně stanovena povinnost ženy vykonávat namáhavé domácí práce, musí nyní služka vykonávat VŠECHNY práce.
Aby bylo zamezeno různým výmluvám a špatné organizaci práce služky, nejvhodnější je sestavit v písemné formě domácí řád. Tento domácí řád bude pro služku naprosto závazný a budou v něm stanoveny všechny její pracovní povinnosti, časový režim a způsoby chování služky vůči Milost Pánovi.

Příklad:

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽKU
1. Tento domácí řád je pro služku závazný a je povinna všechna jeho ustanovení bez výhrad dodržovat.

2. Pro potřebu tohoto domácího řádu bude nadále jmenovaná žena nazývána služkou.

3. Služka je povinna oslovovat svého Pána jako "Milost Pána". Jiné způsoby oslovování nejsou povoleny.
4. Služka je povinna se pohybovat oblečená pouze ve své uniformě dle nařízení Milost Pána.
5. Služka má zakázáno obtěžovat Milost Pána jakýmkoliv způsobem, pokud to nevyžadují zvláštní okolnost.
6. Služka je povinna plnit veškeré uložené i neuložené pracovní povinnosti a aktuální příkazy Milost Pána. Veškerá její činnost musí směřovat k maximálnímu pohodlí pro Milost Pána.
7. V případě špatného nebo nedbalého provedení uložené povinnosti nebo v případě porušení tohoto domácího řádu či aktuálních rozkazů Milost Pána musí být služka potrestána.
8. Způsob a provedení trestu určuje Milost Pán dle trestného řádu.
9. Veškerou škodu způsobenou při výkonu práce je služka nahradit trestnými pracemi.
10. Za způsobenou škodu musí být služka potrestána. V tomto případě platí ustanovení bodu 8.
11. Služka musí být Milost Pánovi kdykoliv k dispozici a musí se dostavit když je přivolána.
12. Služka je přivolána k Milost Pánovi zavoláním, zatleskáním, píšťalkou, zvonečkem nebo zvukovým či světelným znamením umístěném v jejím pokoji.

13. Základní denní povinnosti služky jsou:
*nákup potravin a nezbytných potřeb pro chod domácnosti
*příprava snídaně pro Pána
*servírování snídaně do postele Pána spolu s denní poštou
*příprava lázně pro Pána
*oblékání, svlékání, obouvání a vyzouvání Pána (průběžně celý den)
*braní telefonů
*provedení běžné údržby domu spočívající v :
-mytí podlah
-vysátí koberců
-utření prachu
-mytí nádobí (průběžně po celý den)
-vydrhnutí vany a WC
-zametání chodníku a základní údržba prostranství před domem
*příprava oběda
*servírování oběda
*provedení běžných doplňkových prací:
-stlaní a rozestýlání postele Pána
-praní prádla Pána v ruce
-žehlení, sušení a skládání prádla
-vyčištění a naleštění použité obuvi Pána (průběžně celý den)
-mytí a naleštění vozu Pána
*příprava večeře
*servírování večeře

14. Základní týdenní pracovní povinnosti služky jsou:
*praní oděvů a ložního prádla
*žehlení oděvů a ložního prádla
*provedení generálního úklidu
*převlékání ložního prádla
*péče o zahradu

15. Základní měsíční pracovní povinnost služky jsou:
*provedení generálního úklidu včetně mytí oken
16. Pracovní doba služky je 24 hodin denně, variabilně rozložena dle aktuálních potřeb Milost Pána.
17. Služka nesmí nikdy jít spát dříve než Milost Pán a musí být vždy připravena sloužit, jakmile se Milost Pán probudí.
18. K návštěvám se služka musí chovat stejně uctivě jako k Milost Pánovi.