Sex se služkou

Není společensky únosné realizovat se služkou jakýkoli veřejný sexuální vztah.
Pozor na veřejnosti na běžné projevy náklonosti, to je o tom společenském postavení popsaném na začátku.
Výjimku tvoří případy akutní potřeby sexuálního uspokojení nebo případy, kdy k dosažení orgasmu používáte způsobů, jež by bylo pro milenku nepochopitelné či nepřijatelné. I v těchto případech, však používáme s vědomím, že se jedná o společensky podřadnou služku a nedovolte jí, aby se on sama uspokojovala.
To, že Nás na Náš rozkaz přivedla k vrcholu rozkoše, pro ni není důvodem k nějaké odměně či přátelskému jednání. Ihned po splnění své povinnosti v posteli (křesle či kdekoli jinde) musí nastoupit na výkon svých běžných služebních povinností. Při službě během Našeho sexuálního uspokojování hodnotíme její výkon stejně jako další povinnosti a v případě neschopnosti, lenivosti či dokonce nechuti ji potrestejme obzvláště přísným trestem. Potřebujeme-li k dosažení orgasmu působit jí bolest, není její bičování během uspokojování bráno jako trest, nýbrž jako jeden z mnoha rozmarů Milost Pána.