Umístění služky

-Pokoj pro služku- ideální případ

V každém větším bytě nebo domě se najde při troše hledání jedna místnost na víc, ze které uděláte soukromý pokoj služky. Nemusí se jednat o pokoj v pravém slova smyslu-stačí jakýkoliv prostor velikosti alespoň 2x2 m, jenž lze uzamykat. Tento pokoj lze udělat i z větší komory, šatníku nebo prostorného
WC. Zde bude služka trávit svůj volný čas mezi plněním rozmarů. Zde bude spávat (pokud ji nepovoláte do své ložnice), čekat na Naše návraty a odpykávat si tresty domácího vězení. Ve svém pokoji (nebo raději domácí cele) se může za odměnu vzdělávat, věnovat svým koníčkům a psát oslavné básně na Nás. Zde
bude mít uloženy své osobní věci a oděvy. Domácí cela je rovněž ideálním místem na umístění "oltáře úcty " Naší osoby.
Zařízení cely by mělo být co nejjednodušší v duchu přísloví, že v jednoduchosti je krása. Naše partnerka to určitě ocení. Celé vybavení místnosti by se mělo skládat z úzké dřevěné pryčny se slamníkem a dekou na spaní, sklápěcí stolní desky a maximálně jedné malé poličky. Na svícení stačí jedna holá žárovka. Ideální by bylo, kdyby tato cela měla své vlastní WC, jinak ji můžeme jen těžko používat k domácímu vězení. Na druhou stranu by však v případě absence záchodu byla služka plně odkázána na rozmar ve věci uspokojování vyměšovacích potřeb. Dveře do této cely je nejvhodnější zhotovit z jednostranně průhledného zrcadla, aby kdykoliv bylo umožněno kontrolu služčiny činnosti, aniž by ona věděla kdy a kým je pozorována. Tyto dveře je možno nahradit i kamerou, což je však náročnější, nákladnější a zcela to neplní požadovaný efekt.
Dalším vybavením cely může, ale nemusí být rádio a televize, neboť můžeme služce za odměnu povolit se v určitou dobu kulturně vzdělávat. Je vhodné vyřešit vypínání těchto přístrojů zvláštním vypínačem, jenž bude mimo místnost. Stejně tak osvětlení místnosti by mělo být ovládáno rovněž zvenku dveří, přičemž tento vypínač by měl prioritu před vnitřním.
Posledním a velmi důležitým doplňkem v cele je vyvedení zvukového a světelného zvonku na přivolání služky v kteroukoliv dobu z kteréhokoli místa v domě.