Uniforma

-Domácí uniforma
Abychom ještě více zdůraznili nynější ponížené ženino postavení, pořiďíme ji domácí uniformu, jež bude jejím jediným přípustným oděvem.
Vhodné je doplnit tuto uniformu venkovní variantou, kterou bude mít oblečenou při svém pohybu venku.
Uniformu musí služka vždy udržovat v bezvadné čistotě a nesmí se nikdy oblékat do žádného jiného oděvu, pokud to není výslovným rozkazem.
Oděv služky by měl být určen s přihlédnutím k převažujícím povinnostem. Plní-li spíše funkci služky a Vaší osobní komorné, je vhodné dát přednost tradiční uniformě služebné.
Používáte-li služku na reprezentaci své osoby nebo svého domu (řidička, nosička, doprovod), n
ezapomeňte na livrej, která může být více či méně okázalá.
V každém případě by však měla demonstrovat, že služka patří Nám. K tomuto účelu nejlépe slouží Náš erb na livreji, případně Naše iniciály či celé jméno.
Nezbytným doplňkem uniformy služky v takřka jakékoliv funkci jsou bílé rukavičky, aby bylo zamezeno dotýkání se Naší osoby a Našich předmětů jejíma holýma rukama.

Přechod z běžného odívání na uniformu služky musí být rázný a nekompromisní. Zásadně se služkou nediskutujte o tom, zda-li se jí to líbí či nikoliv. Prostě sbalte její kompletní šatník a prodejte ho v bazaru či věnujte chudým. Služce poté přidělte dva kusy uniformy včetně obuvi.

 
Jak by měla uniforma sluhy vypadat:
Prakticky máme několik základních možností.
Uniforma z běžného oděvu
Nejlevnější a nejednoduší oděv, který se snad ani nedá uniformou v tradičním smyslu slova nazývat. Také ovšem nejméně efektní varianta, naprosto neponižující a nereprezentující dostatečně dominantní postavení a funkci služky ve vztahu. Pro tento druh uniformy připadají do úvahy
nejčastěji jednobarevné sukně či kalhoty a jednobarevná košile s některými drobnými doplňky jako vesta, rukavice apd.


Tradiční oděv pro služku
Uniforma služky je nejen nejefektnější, ale rovněž tím nejvíce ponižujícím oděvem, zejména před návštěvami.
Uniforma služky by se měla skládat z čepečku, síťky nebo alespoň krajkové ozdoby ve vlasech. Dále z černého oděvu z bílou zástěrkou a pěkných lodiček na podpatku. Uniforma může mít podobu krátkých šatů (francouzký střih) nebo dlouhých šatů (konzervativní anglický styl). V případě krátké sukně jsou
bezpodmínečně nutné punčochy. U oděvu služebné nejsou pro služku rukavice bezpodmínečně nutné, ale vhodné. U obuvi záleží výška podpatku pouze na Našem rozmaru a je velice zábavné nechat se obsluhovat od služky potácející se na 15 centimetrových jehlových podpatcích.
V každém případě doporučuji koupit uniformy pro služky ve specializovaném obchodě s těmito oděvy a její vyzkoušení před prodavačkami.
K tradiční uniformě můžeme samozřejmě přidávat doplňky dle vlastního rozmaru, jako např. korzet, náušnice apod. Záleží opravdu jen a jen na Našem vkusu. (Viz kapitola DRESSCODE)