Trestné cvičení

Vhodné pro všechny stupně výchovy.
Při jejich uložení lze očekávat dvojí užitek. Kromě výchovného efektu se zlepší i její fyzická síla. A čím ta je vyšší tím bude vyšší i její pracovní výkon.
Výhoda trestných cvičení je v jejich jednoduchosti. Na rozdíl od bití od Nás nevyžaduje žádnou námahu.
Jeho provedení lze nařídit i po dobu Naší nepřítomnosti a ke kontrole použít videokameru.
Trestná cvičení lze rozdělit na dvě základní skupiny:
1. cvičení doma
2. cvičení venku