Consensual Blackmail (dobrovolné vydírání)

Peněžní otrokyni si můžeme zajistit několika způsoby, aby jsme v případě vypovězení její poslušnosti mohli vydírat či případně společensky nebo rodinně znemožnit.
K této praktice potřebujeme nezpochybnitelný souhlas otrokyně buď formou podpisu na otrocké smlouvě, ta ale nemá žádné právní či zákonné podložení,  nejlépe formou směnky nebo dlužního úpisu.V té se otrokyně zaváže Majiteli v určitém odbobí splatit podle splátové kalendáře (měsíčního, ročního) určitou sumu .

Kompromitující materiály

Nikdy není na škodu pořídit si před závěrečnou fází ověřování vhodnosti kandidátky slušnou sbírku kompromitujících materiálů. Ty by se Nám mohli později hodit k jejímu vydírání a jsou vynikajícím argumentem při stanovování podmínek převodu jejího majetku na Nás.
Velmi lehce se tyto materiály pořizují zejména na osoby ve vysokém společenském postavení političky, právničky, šéfky velkých firem apod.
Jestliže je žena jen bezvýznamnou figurkou, můžeme tuto kapitolu přeskočit, neboť získané kompromitující materiály pro Nás při jednání nebudou mít žádnou cenu. Pokud i přesto je pořídíte dají se tyto materiály využít i pro jiné finančí zisky z ženy.

Z čeho by se měli kompromitující materiály skládat?
To záleží na momentální situaci a na postavení Naší subky.
Vždy Nám však přijdou vhod zejména:
-dlouhé dopisy psané její vlastní rukou, ve kterých jako otrokyně vyjadřuje své pocity a přání vůči svému Pánovi.
-fotografie pořízené ve chvíli uctívání Naší osoby. Zejména takové, kde se nahá plazí u Našich nohou apod.
-videozáznam s podobnou situací.
-fotografie nebo video zachycující ženu při všech pro běžného člověka nestandartních situací.