Finanční otroctví jako metoda ponížení

Finanční otroctví je další metoda ponížení, otrokyně odevzdává svému Pánovi určitou část svého platu, kterou by jako svobodná žena mohla použít na něco jiného, vzdává se tím svého pohodlí ve prospěch svého Pána.
Celá tato metoda je spojena s velkou dávkou ponížení, což je to hlavní, co k nám otrokyni poutá. Ponížení je také většinou to jediné, co otrokyně za odměnu dostane, může Nám sloužit roky  a My ji celou dobu může jen přehlížet a vysmívat se jí a ona Nás za to bude stále milovat a poslušně sloužit a platit Naše nákladné výdaje, zatím co se sama bude zadlužovat, střádat a žít v naprostém odříkání.

Jak zakomponovat tuto metodu do dlouhodobého vztahu jsem již popsal v rubrikách náležící k jednotlivým stupňům výchovy.
Takže pouze k formám aplikace:
Forma desátku- je inspirována historií, kdy poddaná odevzdávala desetinu ze všeho co získal, nebo desetinu z celého majetku.
Forma daně z otrokyně- pevně stanovíme výši a dle uvážení měníme zdanění příjmu otrokyně.
Forma daně z luxusu- otrokyni stanovíme životní minimum, nutné na povinné platby a skromný život.
Forma lidský bankomat- Otrokyně hradí účty a složenky, které ji Pán dá uhradit.

Ve vyšších stupních výchovy otrokyně odevzdává veškerý svůj příjem na Pánův učet a ten z něj hradí náklady na otrokyni.

Nejvyšším stupněm je odevzdání majetku otrokyně do rukou Pána.