Spontánní fackování

1. Spontánní fackování
Facky jimiž vyjádříte svoji zlost nad jejím chováním. Je nutno na začátku vztahu své novicce objasnit, že když dostane facku, neděje se nic zvláštního.
Nezdržujme se dlouhými výčitkami, když právě pořádná facka problém rychle vyřeší a znamená víc, než 10 minut vysvětlování.

Rada:
Jistě novicku polichotí, když se obdivujeme, jak je statečná, když neuhne facce a způsobenou bolest snáší bez odporu a rovněž ji pochvalte za to, že pochopila, jak jsou tyhle facky nezbytné pro Naši spokojenost a její dobro. Nejprve to jsou jen lehká plácnutí přes tváře, později přitlačíme. (pokud nemáte dost cviku nebijte ji plnou silou!) Jejich počet není třeba přehánět, ale nedopusťme, aby proběhl den, kdy by nedostala alespoň jednu facku. S jejich udělením neváhejme a je jedno, jestli jste doma v koupelně, v obýváku před návštěvou, v kině nebo obchodě před prodavačkou.
Facka se nedá nikdy odložit!
Pozor:
Dokud se nedostane do fáze tot.otrokyně, není možné ženu fackovat skutečně bezdůvodně. Každý trest musí být odůvodněný!
Zaveďte pravidlo, že po každé facce se ji zeptáte, zda ví, za co dostala. Odpoví-li dobře, pochvalme ji nebo jen přikývněme. Pokud s odpovědí otálí nebo odpoví-li špatně, je nutno jí ten důvod objasnit dalšími fackami. Od 2. Výchovného stupně ji můžete fackovat tak dlouho, dokud si své provinění neuvědomí. Ve 3. Stupni ji můžete fackovat kdykoliv i za vymyšlená provinění, nebo jen preventivně.