Technika fackování

Spontánní fackování
Při udílení spontánních facek je lhostejné místo, kam ruka dopadne, neboť následuje bezprostředně poprohřešku a žena nemusí být vždy ve výhodné pozici. Fackujme i zezadu, přes ucho i krk. Nosí-li brýle, musí mít stále náhradní. Facky ji v tom případě nijak neomlouvají a odpovědnost za zničení brýlí si nese sama. Máme-li sama obě ruce plné, poručme ji, aby tyto věci podržela a pak ji s chutí vražme.
Obřadné fackování
Předpisy pro obřadné fackování jsme již připomněli, teď jen k samotné technice. Před exekucí se rozhodněme, zda budeme bít holou rukou nebo s rukavicí. Oba způsoby mají svá pro a proti. Facky vsazené holou rukou jsou pro ni bolestivější, ale My je cítíme také.
Já doporučuji provedení v rukavicích. Jednak tím ukážeme svoji důkladnost, s níž trest provedeme a ruka v rukavici působí i hrůzostrašněji.
Použít můžete jak koženou, tak i gumovou rukavici.
- vedení a umísťování facek
Rány neveďme jen rukou, ale celým tělem. Tím docílíme velké rychlosti a facka bude pořádná. Při správném umístění dopadne Naše dlaň  či hřbet ruky doprostřed její tváře, aby se konečky prstů dotkly ucha.
- Intervaly
Můžeme volit rychlí sled, kdy se hlava vrací na původní místo zase pomocí rány z druhé strany. To je velmi efektní, ale neumožňuje ženě za každou facku poděkovat políbením ruky a navíc nemůže působenou bolest náležitě vychutnat. Pomalé fackování je velmi účinné. Nechme si od ni po každé ráně pěkně poděkovat. Tato ponižující forma má ještě jeden význam- může v klidu a plně vychutnat předcházející facky. Tím se výchovný efekt zvyšuje.

Typy fackování:
- tupé facky
dlaň dopadá naplno, nesmeká se na stranu, ale obtiskne se na hlavu fackovaného. Naše ruka tedy nepřeruší kontakt s tváří.
- ostré facky
dlaň dopadne naplno, ale po tváři se při dopadu smekne.
- dvojité facky
jde o tupé facky zasazené oběma rukama současně na obě tváře.
Účinek jednotlivých typů fackování je třeba nejprve prakticky vyzkoušet, než se rozhodneme pro nejvhodnější způsob.

Zařazení facek: Jako první a nejlehčí způsob tělesných trestů tvoří důležitou předehru k pozvolnému nástupu tvrdších metod trestání, zvláště pro výchovný výprask. Jejich udělení na veřejnosti má i velký psychologický význam, neboť je velmi ponižující.

Pozor na rizika!