Zvláštní případy fackování

3. Fackování třetí osobou
Má vůči otrokyni zvláštní psychologický efekt.
Nejobvyklejší je následující postup:

- Prostřednictvím návštěvy
Přijde-li zasvědcená návštěva, je zcela samozřejmé, že Nás bude žena po celou dobu obsluhovat. Při servírování jídla, nápojů, kávy, zapalování cigaret apod. se jistě najde mnoho chyb, jež budou po zásluze odměněny spontánními fackami. Pokud chcete návštěvě připravit pěknou zábavu a ještě zvýšit ponížení ženy, přikažme ji, aby poprosila návštěvu o exekuci. Stejně jako Nám, musí i jí poděkovat za každou facku políbením ruky.

- Fackovací panna
Žena musí být na určeném místě stále připravena inkasovat facku od Nás či jiné osoby. Tento trest bude pro Nás velmi zábavný. Žena neví, kolik facek dostane v době svého trestu. Nejlépe je umístit ji na místo, kudy budeme často procházet a při každé příležitosti ji jednu vražme. Odreagujeme se a působení utrpení a bezpráví ženě Nám může výrazně zlepšit náladu tím spíš, trestají-li ji i další osoby.