Výpraskový deník

Založte deník trestů, kam budete uvádět všechny absolvované tresty. Je určen pro přehled dřívějších provinění a neposlušností, údajům o dříve nařízených trestech. Nemáme-li právě čas pro potrestání nebo upřednostňujeme-li celotýdenní výchovné výprasky, přijde Nám takové pozdější nahlédnutí do deníku vhod. V deníku známkujme výkonnost své služky či otrokyně ( užíváme škálu od jedné do deseti) s pomocnými údaji, které slouží pro lepší výchovu. Z dlouholetého hlediska můžeme podle deníku zhodnotit Naše pokroky ve výchově a optimalizovat přísnost postupů při trestání.