Rituální výprask

Lehký výprask

Doporučené polohy:
- ohnout přes Naše kolena
- v kleče se ohnout přes opěradlo židle či křesla nebo ve stoje přes židli
- v předklonu stojící s rukama za hlavou
- klečící na všech čtyřech s vystrčeným zadkem
- ležící na břiše na posteli
Optimální intenzita a počet ran:
- silné rány, 24 - 100 ran

Střední výprask:
Doporučené pomůcky:
Prut, dlouhý jezdecký bič, výcvikový bič, střední rákoska, dřevěná plácačka, důtky.
Doporučené polohy:
- v kleče ohnutý přes sedátko židle
- ohnutá přes gauč nebo židli
- předklon s rukama na hlavě
- klečí na všech čtyřech s vystrčeným zadkem, eventuálně hlavou na zemi mezi Našima nohama
- ohnutá přes trestnou kozu
Optimální intenzita a počet ran:
- silné rány, 12 - 50 ran

Těžký výprask:
Doporučené pomůcky:
Dlouhá rákoska, gumová hadice, bič na psa, karabáč, bič z hroší kůže.
Doporučené polohy:
- v kleče na všech čtyřech s vystrčeným zadkem
- ohnuáý přes trestnou kozu
Optimální intenzita a počet ran:
- velmi silné údery, 6 - 24 ran
K výkonu těžkého výprasku zvolme především prostředek, který je doma umístěn na frekventovaném a dobře viditelném místě. To může být především karabáč od délky 1 metru nebo bič na psy. Pro velmi bolestivou exekuci slouží gumová hadice, jež ale nesplňuje žádná estetická kriteria.

Rituál výprasku:
Zavedení a svědomité dodržování výpraskového rituálu se musí stát neodmyslitelnou součástí trestání ženy. Trest dramatizuje, upevňuje ženinu disciplínu a svým ponižujícím charakterem zlepšuje výchovný efekt. Výpraskový rituál musí být součástí domácího řádu.
Základy takového rituálu jsou tyto:
- Před výpraskem je žena v předepsaném oděvu, většinou nahá.
- O jeho udělení musí v kleče a velmi poníženě poprosit.
- Na Náš povel musí sama dojít pro trestný nástroj, který pak předepsaným způsobem, nejčastěji v zubech a po kolenou přinese.
- Na Náš povel zaujme pozici pro výprask, v níž musí setrvat po celou dobu, dokud ji neoznámíme konec exekuce (po zaujetí výpraskové pozice můžeme provedení výprasku např. o hodinu posunout, při dlouhodobém a vyčerpávajícím výprasku můžeme vkládat delší pauzy a po skončení exekuce ji můžeme nechat v této poloze libovolně dlouhou dobu).
- Než začneme se samotným výpraskem, oznamme ji, zda při něm smí křičet nebo ne. Nařídíme-li ji mlčet a ona na to zapomene, dostane další rány, hned ji nasaďme roubík!
- Musí nahlas a srozumitelně počítat rány. Pokud na to zapomene nebo se splete, rána se nepočítá. Záleží pak jen na Nás, zda začnete zcela od znova nebo jen od poslední počítané rány.
- Potom, co se dopočítá určeného počtu ran, musí Nás žena povinně poprosit o zopakování výprasku. Záleží na Nás, zda Nám tato prosba postačí nebo zda se necháme prosit tak dlouho, než ji alespoň část jejího přání splníme. Můžeme i odmítnout.
- Způsob poděkování budiž Námi pevně určen. Může to být vyslovení předepsané formulky nebo kombinace ústního poděkování a políbení ruky, nohy nebo bicího nástroje.
- Poté musí trestný nástroj předepsaným způsobem odnést na jeho místo.

To vše je jen příklad. Páni, kteří takový to výklad skutečně provádějí, mohou rituál obohatit větším počtem různých doplnění.