Trestná práce

Nezaměňovat s normální prací, jejíž výkon je pro ni samozřejmostí. Trestné práce nemohou být tedy ty, které tak jako tak musí provádět. Výjimku tvoří pouze opakované provádění téžke práce nebo práce zbytečné (3 x po sobě umýt okna apod.). Trestná práce musí mít charakter zbytečné, namáhavé, dlouhodobé a pokud možno i ponižující činnosti, aby si uvědomila, že její udělení je plně v Naší moci. Její výkon lze ztížit nasazením pout na nohy a ruce, či dalšími překážkami-zátěžemi na tělo apod. Lze uvažovat i o speciálním oděvu, např. pruhované uniformě určené jen k výkonu těchto prací. Kvalita této práce budiž kontrolována ještě přísněji než u každodenních pracovních povinností.

Příklady trestné práce:
- práce se stále opakující. Nechte ji opakovat dokola stále stejnou práci, samozřejmě s omezením volnosti pohybu či zátěží.
- Provádění běžných prací jazykem-s rukama spoutanýma za zády ji nechte jazykem čistit Vaše boty, leštit podlahy, vanu či záchod po použití.
- Provádění trestných prací nepatřících ke každodenním povinnostem- Pro tento druh je ideální mít pozemek či dům se zahradou.
Za trest pak musí na jednom konci vyhrabat jámy a hlínu přenášet rukama na druhý konec, nebo natírat trávu na zeleno, vybírat lžičkou vodu z nádrže apod. Variant je mnoho.