Určení cílů

Důležité je ujasnit si předem, kam až ve výcviku své subiny zajít a co od vztahu očekáváme. Z tohoto hlediska se dá výcvik rozdělit do několika stupňů:

I.stupeň- "Poslušná žena"
Poslušnou ženou se rozumí typická žena, jenž je zcela pod vládou svého Pána. Musí ho ve všem poslechnout, plnit jeho příkazy, občas dostane vynadáno nebo ji přiletí facka. Nejedná se však o typický vztah Pán-otrokyně, neboť zřejmě ani jedna strana nemá zájem nebo důvod tak dalece zacházet.
Dosažení a upevnění pozice ženy alespoň na tomto stupni je však částečným vítězstvím, zajišťující klidný život.
Ovšem míra pohodlí se rozhodně nedá srovnávat se životním stylem mužů, kteří ve svém vztahu docílí stupeň II., nebo dokonce III.

II.stupeň- Služka
Služka je dokonale zpracovaný tvor, jenž musí nejen na slovo poslouchat svého Pána, ale plnit i veškeré jeho rozmary a příkazy, hraničící s třetím stupněm. Zatím však není aplikována tvrdá drezůra, absolutní veřejné ponižování a ztráta lidských práv. Prezentace ženiny podřízenosti před třetími osobami (návštěvy apod.) je dosud pouze v začátcích. V tomto stupni výcviku je již žena od svého Pána za své chyby a neposlušnost trestána přísněji než u stupně I.
Do této fáze je možno se dostat i s ženou, jenž není vyloženě submisivně založena. Je ovšem nutné volit příhodné a opatrné výcvikové metody, více používat různých způsobů vydírání a nikdy nepřekročovat určitou hranici.

III.stupeň- Otrokyně
Otrokyně je vrcholným stádiem vztahu dominantního muže a submisivní ženy. Jestliže u své nynější nebo budoucí partnerky poznáte, že se jedná o masochistku, začněte okamžitě a nekompromisně směřovat veškeré úsilí k rychlému dosažení tohoto stadia. Totální zotročení ženy totiž přináší největší výhody pro jejího majitele.