Výběr

Je naprostým nesmyslem se domnívat, že se výcvik podaří zrealizovat bezproblémově až do konce i u ženy, jenž v sobě nemá zakořeněné masochistické sklony. Samozřejmě existují výjimky, ale s nimi je spojena i daleko větší námaha.

Veškeré dosud vydané publikace zabývající se tématikou totálního zotročení zcela normální ženy je nutno považovat za fikci ze strany autora.
U normálně založené ženy lze aplikovat maximálně první stupeň, nikdy se však nedostanete dál.
Dovede-li tato vyloženě nevhodná partnerka alespoň trochu uvažovat, nestrpí vám přísnější metody a rychle se rozejde.  Zaměřme se na získání ženy s vrozenými submisivními sklony.
Je jich kolem daleko více, než vůbec tušíte a rozhodně se nejedná o nějaké defektní jedince.

Tyto masochistky je možno orientačně rozdělit do několika skupin. Žádné dělení však nemůže být zcela přesné, neboť některá zaměření se u jednotlivců prolínají a navíc s jejich postupujícím věkem dochází v rámci jejich submisivního založení k určitému posunu a změnám.

MASOCHISTKA-typ ženy, který ukájí své sexuální zaměření tím , že si nechává ubližovat od mužů, vyhledává situace, kdy je mužem ponižována a týrána.

1. masochistka- naivka
Typ submisivně založené ženy, jenž sice vítá nadvládu muže, ovšem pouze ve svých snech a představách.
Když poté dojde k věci a skutečně nastolíme tvrdý režim, začne se cukat a bude se snažit z této reality vykroutit.

2. masochistka-sexuální maniačka
Žena, jenž si myslí, že veškerá její podřízenost bude začínat a končit na Našem loži, v jiných oblastech života se však bude cítit dominantní.

3. masochistka-požitkářka
Tento zvláštní druh žen je natolik ovlivněn časopisy a knihami, že se domnívá, že dominance muže bude spočívat pouze v jeho mučení přikládáním svorek na jeho bradavky, zavěšováním závaží, přivazování ke kříži apod. Vůbec ji nenapadá, že budeme především vyžadovat absolutní kázeň a tvrdou práci.

Myslí si, že vrchol Naší dominance je v tom, že budeme do jejiho zadku strkat svíčku či vibrátor, nebo ji budeme močit do úst.

Prosím, komu se to líbí, ať to klidně dělá. Jestliže se jí tyto a další věci líbí, můžeme je na ní praktikovat pouze jako součást odměny.

Jaký by to byl pro ni trest, když by se při tom udělala?

4. hodinová masochistka
Žena, jejíž touha sloužit a patřit přísnému Pánu sice splňuje požadavky, ovšem její oddanost a naprostá poslušnost trvá pouze tehdy, když je laicky řečeno "nadržená". Nutno uvědomit si velkou závislost ochoty a touhy ženy být otrokyní na stavu její nadrženosti. Když se tato žena "udělá" , je s jejím masochistickým založením konec. Alespoň do té doby, než jí to zase začne "lézt na mozek".

Tento typ masochistky lze ke svým účelům používat, ovšem zvýšenou pozornost věnovat tomu, aby jí bylo zabráněno sexuálně se ukájet.

5. přírodní masochistka (in natura)
Nejvhodnější typ pro Naše účely. Tato žena má vrozenou silnou potřebu být zotročena mužem a sloužit mu. V tom spatřuje smysl svého života, jiné soustavné činnosti v jiné oblasti není prakticky schopna.
Nejde jí o prožívání sexu, potřebuje vědět, že je součástí Našeho majetku, se kterým je jednáno s opovržením a maximální přísností.


Jednotlivé typy masochistek lze jen těžko zřídka přesně definovat. Jejich zaměření se více či méně prolínají.

Nutno z nich dostat to, co je pro Nás nejvýhodnější a následně to formou přísného výcviku rozvíjet.
Lepší jakákoliv masochistka než normální žena!