Demokracie v D/s

24.02.2011 15:16

Demokracie v D/s

 

V současné době, mezi lidmi pohybujícími se v BDSM komunitě, se šíří množství různých deformovaných názorů a bludů, které jsou, dle mě, neslučitelné s podstatou a filozofií D/S.

Jedná se v zásadě o mýtus "demokracie v D/S", velmi často používaný zejména na internetu a šířený nejen některými submisivními, ale i dominantními jedinci.

S trochou nadsázky můžu tento mýtus vystihnout heslem Francouzské revoluce "Liberté, Egalité, Fraternité", tedy "Volnost, rovnost, bratrství".

Zdá se, že skutečnost, že žijeme ve společnosti, která je demokratická a humanistická, vede některé jedince k neodolatelnému nutkání zavádět tyto principy i do D/S a následně šířit zvěsti, že stejné demokratické mechanismy, humanistické ideály a rovnostářství musí nutně a bez vyjímek platit i zde.

 

Je tomu tak?:

 

Jsme si i v rámci D/S aktivit či vztahu všichni rovni? Platí i zde jeden metr pro všechny?

Jasnou odpověď na tyto otázky mi již na úvod poskytují vlastní slova "dominance" a "submisivita" (tj. "nadřazenost" a "podřízenost") - tedy obsahově nerovné pojmy, které jsou protikladem rovnostářskému "demokracie" (tj. "vláda lidu, rovnoprávnost všech").

Na demokracii a rovnostářství neodkazuje ani označení "dominantní" a "submisivní" jedinec, zcela jasné je to u jejich anglických verzí "Top" a "bottom", tedy "ten nahoře" a "ten dole".

Jsem si tedy jist, že z tohoto pohledu je D/S s demokracií poněkud v rozporu.

Rovněž z hlediska historicko - společenského náhledu musím konstatovat, že ze všech etapách lidské civilizace je právě demokracie od D/S nejvíce vzdálena.

Naopak, ve všech ostatních (nedemokratických) epochách nalezám mnoho bodů, souvislostí a paralel.

Jistě jen potvrdím, že např. z feudalismu a otrokářství všichni čerpáme do D/S jistě nejen označení "Pán, služka, otrokyně"

(+ samozřejmě jejich mužské ekvivalenty), ale i spoustu dalších a dalších inspirujících prvků.

Nezpochybňuji místo a význam demokratických principů ve vztahu mezi (nejen) dvěma jedinci.

V případě D/S či vztahu je ale klíčovým momentem – "bodem zlomu" - tzv. "power exchange", kdy se submisiv zcela demokraticky, svobodně a svéprávně vzdává svých demokratických svobod a práv ve prospěch dominanta a odevzdává se mu.

Tímto momentem zde demokracie a její principy přestávají platit a odvolávat se na ně není namístě.

Vše ostatní již pak záleží na intenzitě, zda jde o nějakou časově omezenou interakci nebo 24/7 vztah.

Samozřejmě, žijeme dnes v době a společnosti, ve které žijeme a je nutno tuto skutečnost mít stále na paměti.

Stejně tak je, ale nutno reflektovat podstatu a filozofii D/S.

Lze tolerovat, že v D/S komunitě je množství submisivních dominantů a dominantních submisivů, kteří si navzájem "tak nějak rovni" připadají, nebo to, že někdo považuje za podstatu D/S hraní si s růžovými plyšovými pouty.

Nelze ale tolerovat stále častější nerespektování, deformování a znásilňování elementárních zákonitostí a východisek D/S.