Sebeprezentace 3.část

Pán vůbec neočekává, nepotřebuje a ani nechce, abys vše dokonale zvládala bez mrknutí oka. O to nejen tady a v celém bdsm vztahu a životě nejde a nikdy nepůjde.

Pánovi jde primárně o to, že s tebou bude moci být svobodný a nebýt v kleci.Jde mu o bezvýhradnost, o totální nezpochybnitelnou loajalitu a oddanost srdce, mysli, duše a těla.

Kdyby subka všechno bez problémů zvládala, k čemu a na co by Pánovi byla??? K ničemu, nic by s ní nebylo.

Hodně věcí Pán dělá právě proto, že je subka (vůbec) nezvládá (ale poslušně dělá a oddává se Pánovi), hraje si s jejími duševními, psychickými a fyzickými strunami, až za nejzazší meze jejího vědomí a možností. A také testuje její oddanost, poslušnost, loajalitu, odolnost, schopnosti, potenciál.

V první řadě testuje vnitřní srdcovou, duševní, myšlenkovou a fyzickou odevzdanost i pouto ke svému Pánovi, kde se jakékoliv sebemenší trhlinky nejlépe a nejvíce projeví právě v nejzazších mezích.

Tento aspekt je jedna z nejvíce fascinujících vrstev bdsm a opravdový Pán se od rádoby pánů liší i právě touto schopností a uměním přivádět svou okunděnou věc k těmto nejzazším mezím i za ně (aniž by jí trvale nějak ublížil nebo poškodil zdraví), dostávání čubky do nepoznaných stavů (bez)vědomí, slasti, bolesti a hraní si s jejími nejskrytějšími touhami, rozkošemi i běsy a děsy.

Zde pozná subka nepoznané, tady se definitivně připoutává k Pánově noze, tady s ní Pán dělá to, co ještě a už nikdy nikdo. V tomto vesmíru vzniká ono pevné, nezničitelné pouto, zde se oba dva společně nejvíce poznávají v dominantně-submisivní galaxii, oddávají se jeden druhému a odhalují v celé nahotě takoví, jakými ve svém jádru opravdu jsou.

Bez tohoto balancování na hranách a ostřích NEMŮŽE vzniknout opravdový bdsm vztah a pevné, nerozlučné pouto Pána a subky.

Cokoliv, co subka nezvládne, není dáno jejími fyzickými (genetickými, vývojovými, názorovými) omezeními a hranicemi, jak opět zcela nesmyslně, pomýleně propagují rádoby pánové a rádoby subky, ale jen a pouze nedostatečnou vnitřní oddaností a loajalitou ke svému Pánovi.
A to je pro dominanta naprosto zásadní.

Často se totiž stane, že zamilovaná normální holka v první fázi vztahu oddaně a vděčně zvládne víc než všechny rádoby subky dohromady.
Tyto zkušenosti Pán většinou posbírá ještě v rané fázi svého vývoje, kdy se ještě nesmyslně zabývá normálními holkami.
Díky jeho samčím kvalitám jsou ale zmatené, oslabené samičky schopny pro jeho získání/neztracení udělat skoro cokoliv a dočasně tak dosahují zajímavých kvalit.