(na stránkách se pracuje)

Teorie  D/S, S/M a BDSM  

 

I. Dominance a submisivita, D/S, DS

Pochází z latinského "dominatio" (vláda, nadvláda, panování, urozenost) a "submissio" (snížení, poslušnost), anglicky "domination" a "submission".

Dominantní jedinec se označuje jako "Dominant", "Pán", atp., resp. "Domina", "Paní", atp., souhrnným a zkráceným "Dom", anglicky "Master" (Pán), resp. "Lady" (Paní) nebo "Top" (ten, kdo má navrch).

Submisivní jedinec se označuje jako "subík", "otrok", atp., resp. "subinka", "otrokyně", atp., souhrnným a zkráceným "sub", anglicky "slave" (otrok, otrokyně) nebo "bottom" (ten, kdo je dole).

V D/S jde o interakci mezi dominantně a submisivně založenými jedinci, kdy její těžiště spočívá v psychologické a psychické (D/S) rovině, nadvládě a podřízenosti.

 

II. Sadismus a masochismus, S/M, SM

Odvozeno ze jmen literárních autorů Markýze de Sade a Leopolda von Sacher-Masocha.

V S/M jde o interakci mezi sadisticky a masochisticky zaměřenými jednici, kdy její podstata spočívá především v tvrdé fyzické, psychologické a psychické (S/M) rovině, od fyzického týrání a působení bolesti, přes psychologické týrání a působení psychické bolesti, až po degradaci a desintegraci.  

 

III. BDSM

Zkratka BDSM je složena z dvojic písmen BD + DS + SM, počátečních písmen anglických slov "bondage" (otroctví, spoutání) a "discipline" (disciplína, výcvik) = BD, "domination" (dominance) a "submission" (submisivita) = DS a "sadism" (sadismus) a "masochism" (masochismus) = SM, vše dohromady tedy BDSM.

Oblast BD zahrnuje všechny aktivity týkající se výchovy a výcviku submisivního jedince jedincem dominantním.

Pojmy DS a SM jsou popsány výše.