Pár slov na úvod

 

Hned na uvod vyjasním kdo zde podle mé filozofie také nemá co hledat!

Ač dále jmenovaným nemohu zakázat prohlížení těchto stránek, tak jim to nedoporučuji!

Budou zklamáni z toho co uvidí a budou číst.

Stránky nejsou určeny pro ty osoby :

které považujují pojmy jako D/s, BDSM, SM za náhodný shluk písmen.

které považují cokoliv mimo zavřené dveře zhasnuté manželské ložnice za nemravné, obscéní, neetické, nevhodné čí perverzní.

které věří, že vždy a za všech okolností jsem si ve vztazích všichni rovni.

které submisivní postavení žen vůči mužům uráží či s ním nesouhlasí.

kterým se dnes říká EMO. Pro mě, je nepředstavitelné aby tak nedospělé a nevyzrálé osobnosti neschopné se sebeurčit a smířit se svojí osobností, stavem a dějem okolo sebe se pohybovaly v těchto stránkách.

kterým se dnes říká metrosexuálové (dále "nagelovaní blbečci") kteří už svým vzhledem a projevováním jsou výsměchem pojmu MUŽ, CHLAP, PÁN. A mě, je zženštilost těchto tvorů opravdu odporná a pro mě nepřijatelná.

 

 

Ač by se tak některý osobám mohlo zdát, že tyto stránky nabádají k porušování Listiny základních práv a svobod a zákonů České republiky.

NE, to opravdu nečiní.

Vše co je tu napsáno se podřizuje pravidlům SSC - Safe, sane, consensual.


Safe, sane, consensual je heslo, ve kterém BDSM komunita shrnuje svá základní pravidla bezpečného chování. Výraz se do češtiny obvykle nepřekládá.

Slůvko safe vyjadřuje, že by při BDSM aktivitách nemělo docházet k tělesné újmě zúčastněných. Protože BDSM praktiky představují daleko větší rizika než běžný sex, měla by se dodržovat jak základní bezpečnostní opatření směřující k zamezení šíření různých chorob, tak i různá pro BDSM specifická opatření, zejména v rámci rizikovějších aktivit jako je například electroplay, scat, spanking či bondage.

Slůvko sane znamená bezpečný po psychické stránce, tj., že by nemělo docházet k jednání, které by způsobovalo duševní újmu. Jedná se o situace, ve kterých by docházelo k něčemu, co by submisivní či masochistický jedinec psychicky nezvládl.

Consensual znamená, že BDSM jednání by mělo být konsensuální, tj. nikdo by neměl být nucen k tomu, co sám nechce. Vzhledem k charakteru BDSM aktivit toto pravidlo, stejně jako pravidla ostatní, stojí proti přirozenosti sadistických či dominantních jedinců. Svůj souhlas by měl mít každý možnost kdykoliv odvolat.

Oproti tomu se občas objevuje termín konsensuální nekonsensualita, který popisuje situaci, kdy se oba partneři (či více) dopředu domluví na tom, že ten druhý bude respektovat veškeré jednání, které bude vůči němu činěno v určitém, obvykle předem dohodnutém rozsahu. Ten bývá vymezen negativně, např. formulací „Toto, toto a toto ne“

 

Všichni ostatní vítejte na mém panství.