Subinka teoreticky

 "... Mužovo blaho se jmenuje: "Já chci." Ženino blaho se jmenuje: "On chce." ..." (F. Nietzsche)

 

Stát se mou subinkou  není jednoduché, nicméně ne nemožné.

 

Přestože ambice stát se mou subinkou má mnoho děveček a husopasek, výstižně zde platí známé úsloví o tom, že "je mnoho povolaných, ale málo vyvolených" ...

Obecně je třeba si uvědomit, že specifický status subinky, její služba a život v reálném D/S vztahu, kladou na její osobu i specifické nároky, kterým je předurčena vyhovět jen poměrně nepočetná skupina nemnohých ...

Bohužel, jsem též navíc nucen konstatovat tristní skutečnost, že ze své D/S praxe se mnohem častěji, než se skutečnou submisivitou, setkávám se submisivitou domnělou či falešnou, se scestnými a zkreslenými představami o ní a o tom, co je obsahem slov "submisivita", "submisivní" a "subinka" ...

Z těchto důvodů považuji za důležité a užitečné, pokusit se definovat jednak základní kritéria, která by měla subinka splňovat předtím,než se stane subinkou, jednak pravidla, kterými se bude řídit po období své služby ... tedy alespoň subinka Pána  ...

Myslím si, že  podstatu D/S vztahu výborně charakterizuje Nietzscheho citát, uvedený v záhlaví, jehož "D/S modifikované znění" můžeme zvolit jako primární a výchozí myšlenku:

"... Pánovo blaho se jmenuje: "Já chci." Subinčino blaho se jmenuje: "Můj Pán chce." ..."

Ano, smysl subinčiny existence je skryt v existenci Pánově ... Pánův život je jejím životem. Jeho vůle je její vůlí.

Péče o Jeho osobu a zázemí je jejím naplněním. Jeho radost, spokojenost, štěstí a úspěchy jsou pro ni nejvyšší odměnou ...

Pán je pro ni vším.