Trestní řád

DOMÁCÍ A TRESTNÍ ŘÁD PRO OTROKYNI
1. Tento domácí a trestní řád (dále jen řád) je pro otrokyni závazný a je povinna se vždy řídit jeho ustanoveními, pokud nejsou v rozporu s aktuálními příkazy Pána.
2. Otrokyně je povinna se ke svému Pánu chovat vždy a za všech okolností s náležitou úctu.
3. Otrokyně musí používat při oslovování Pána nařízené tituly (viz. Text výše).
4. Otrokyně nesmí promluvit není-li tázána nebo nevyžaduje-li to vážná situace. O tom, co je vážná situace rozhoduje Pán.
5. Otrokyně je povinna zdravit svého Pána dle jeho pokynů (viz. Text výše).
6. Otrokyně je povinna na základě rozkazu zaujmout požadovanou polohu (viz. Text výše).
7. Otrokyně je povinna se v domě pohybovat vždy nahá.
8. Otrokyně musí být svému Pánu vždy k dispozici za účelem plnění jeho příkazů.
9. Otrokyně se v přítomnosti svého Pána musí pohybovat pouze v kleče.
10. Uložené aktuální i trvalé příkazy musí otrokyně plnit bez zaváhání a bezchybně.
11. V případě neposlušnosti, špatného provedení rozkazu nebo z rozmaru Pána může být otrokyně kdykoliv a jakkoliv potrestána.
12. Způsob a provedení trestu určuje Pán.
13. Během trestání bitím nesmí otrokyně křičet.
14. Otrokyně nesmí klást při trestání odpor.
15. Otrokyně je povinna za každý trest poděkovat.
16. K návštěvám se musí otrokyně chovat stejně jako k Pánu.
Když už se pro vypracování domácího řádu rozhodneme, je vhodné jej rozvést do daleko podrobnější formy s tím, že jeho součástí je i způsob provádění výprasků, počet ran za určité prohřešky, denní rozpis pracovních povinností, povinnosti při obsluze Naší osoby a návštěv apod. Jelikož všechny tyto věci popisuji v jiných kapitolách, nebudu se zde opakovat.