Poziční tresty

Spočívají v dlouhodobém pobytu v nařízené nepohodlné až bolestivé poloze nebo v povinnosti vykonávat určité úkoly.
Stejně jako jinde se nekladou meze fantazii. Polohy, které zaujímá lze různě kombinovat nebo je lze ztížit závažími, svorkami, kolíčky, gumovým oblečením, roubíkem, pouty na rukou či nohou, tmou, zimou apod.
Některé příklady nepotřebují komentář (stát rovně jako svíčka, stát v předklonu, na jedné noze, klečet).
To může být buď trest, nebo způsob trávení ženina volného času.

Klečení (detailněji)

Ostatní poziční tresty