Technika výprasků

Několik dobrých rad pro provedení výprasku:
1. rozhodnete-li se pro výprask, bijte vydatně
2. výprask dávejte pokud možno na holou kůži
3. raději více ran než méně
4. výprask nesmí vézt k pracovní neschopnosti
5. po těžkém výprasku jej ošetřete roztokem soli nebo chili koření a přikažte ji obléknout si gumové kalhoty
Nejlepší místa na těle pro výprask:
- zadek- a to pro jakýkoli výprask, jakékoli intenzity a za použití jakýchkoli pomůcek.
- horní část stehen- to samé, ale místo je ještě citlivější a údery bolestivější.
- dolní část stehen- nelze zvlášť doporučit hlavně pro tvrdé předměty, hrozí zlomení, ale pro bičování či řemen ano.
- dlaně- vhodné pro trestání prutem či rákoskou.
- chodidla- pro rány jezdeckým bičem, dlouhým bičem, rákoskou.
Méně vhodná místa na těle pro výprask:
- záda- pro výprask karabáčem jsou vhodná.
- tváře- málo vhodné
Nevhodná místa pro výprask:
- všechna ostatní místa, kdy nastává riziko poškození zdraví oběti (krk, břicho, paže, prsa atd.)

- intenzita výprasku a počet ran:
Záleží jen na Našem uvážení. Platí, že by vždy měl na těle potrestané zanechat viditelné stopy jak ve formě zrudnutí po lehkém výprasku, tak i fialových podlitin po těžkém výprasku. Ženu by jsme neměli, ale bít do krve. Pod tím však nelze rozumět občasné kapky krve na proseknuté kůži. Výprask musí být vždy bolestivý, jinak ztrácí význam. Počet ran záleží nejen na provinění, ale i na použité pomůcce. Čím lehčí pomůcka, tím více ran a opačně.

- technika výprasku:
Rány dávejte pomalu, aby si mohla každou náležitě vychutnat. Chceme-li dosáhnout co největší bolesti,
bijte stále na stejné místo. Účinek lze zvýšit vložením nástrojů do slané vody.

- volba nejvhodnějších nástrojů:
Každý používaný nástroj Nám musí hlavně dobře padnout do ruky a splňovat i estetické nároky.
Jezdecký bič, bič na psy či důtky mohou mít náležitý účinek, jen pokud u ženy vzbuzují odpovídající hrůzu a úctu. Znám karabáče potažený zlatem jako součást svého oblečení, nemluvě o jezdeckých bičících se stříbrnou rukojetí s monogramem či důtkách s držadlem z ušlechtilé oceli. Pokud kupujeme pomůcky ve speciálním obchodě, doporučujeme vzít ženu s sebou a na místě vyzkoušet, zda Nám nový nástroj sedí dobře v ruce.

- základní výchovné pomůcky:
Jezdecký bič, rákoska, důtky, plácačka, bič na psa, karabáč.
Záleží jen na Nás, kolik instrumentů si zvolíme.

Trestný výprask veďte pokud možno na holé tělo, vyjma spontánního výprasku a výprasku na veřejnosti.