Trestání služky

-Stanovení trestů služky
Jako Milostivý Pán máte nezpochybnitelné právo svou služku trestat. Důvodem potrestání mohou být projevy její drzosti, neuctivosti, lenosti či dokonce neposlušnosti. Jako nadřízená osoba ji můžete trestat i bezdůvodně, ovšem na rozdíl od otrokyně s mírou.
Jelikož služka nemá od Nás za svou práci žádnou finanční odměnu, nelze ji trestat finančními pokutami.
Facky, kterých každá služka dostává od Pána velké množství, nelze úplně považovat za trest, neboť mnohdy slouží jako jeden ze způsobů komunikace se služkou.
Pro opravdové trestání je vhodné používat výchovné pomůcky. Záleží na Nás, jakou si zvolíme, zřejmě dáte přednost tradici. V každé zemi se dříve ujala při trestání služebnictva některá výchovná pomůcka, jež se stala pro Pána domu nejoblíbenější. Ať se jedná o důtky, rákosku, metlu či bič na psy, svůj účel plní všechny dokonale.

Služka, která je od svého Pána často bita, má větší respekt a to se kladně projevuje v jejim chování a pracovním výkonu.
Způsobí-li služka při práci škodu na majetku Milost Pána (rozbitý talíř, spálené maso v troubě apod.), následuje nejen odprošování a pořádný výprask, ale i povinnosti alespoň morálně nahradit způsobenou škodu, většinou formou trestných prací.
Buďme na svou služku velmi přísný!

Správný Pán domu musí být na svou služku velmi přísný. Naše přísnost může hraničit až s krutostí, ale na rozdíl od drezůry otrokyně by jsme měli být při trestání služky spravedliví.
Aby služka přesně věděla, co ji za jaký prohřešek čeká, doporučuji předem stanovit oficiální výchovnou pomůcku a vypracovat trestní řád jako součást řádu domácího. Tak je zachováno zdání Naší spravedlnosti a služka ví, že za bolest způsobenou bitím si může on sama.
Příklad trestního řádu v domácnosti:
1. Za veškeré přestupky proti domácímu řádu nebo na základě uvážení Milost Pána musí být služka potrestána.
2. O tom, zda-li byl spáchán přestupek, rozhoduje Milost Pán.
3. Výši a způsob provedení trestu určuje Milost Pán.
4. Trest provádí Milosti Pán nebo jím pověřená osoba.
(Provádění trestu pověřenou osobou se vztahuje zejména na případy, kdy má Milost Pán větší počet služebnictva a jeho trestání by bylo nad jeho síly. V těchto případech bývá v domě muž (někdy žena) plnící funkci na způsob hofmistra (hofmistrině). Do jejich kompetence spadá rozdělování práce služebnictvu, dozor nad výkonem práce, kontrola provedení práce a trestání služebnictva dle pokynů Milost Pána. To, že služka mrskaná důtkami je shodou okolností osobní služka Milost Pána, nehraje při výprasku žádnou roli).
5. Trestání je prováděno těmito pomůckami:
- důtky-lehká provinění
- rákoska-střední provinění
- bič na psy-závažná provinění