Výchova služky

-Oslovování
V první fázi výcviku se naučila oslovovat titulem Pán.
Nyní, když se z ní stává prakticky služka musí následovat patřičná změna oslovování. Služebnictvo se přece k Pánovi domu nemůže chovat stejně jako jiní lidé. Poručme tedy své služce, aby Nás od určité chvíle oslovovala pouze "Milost Pane" nebo "Vaše Milosti", aniž by používala předchozí naučené oslovení. Stejně tak Nás musí titulovat vždy, když o Nás hovoří se třetí osobou.

-Šikanování
Služka je ideálním terčem pro zneužívání a šikanování. Dejme ji náležitě pocítit, co je to pevná ruka kombinována s rozmarností. Šikanujme ji při sebemenší příležitosti, maximalizujme pocit jejího poníženosti a podřízenosti.
Nejlepší příležitosti pro šikanování:

- kontrola úklidu
Nikdy nikdo nedovede uklidit byt nebo dům tak, aby se zde nenašla sebemenší záminka nečistoty. Toho se dá samozřejmě využívat. Kontroly provádějme spíše namátkově a když už, tak musí stát za to. Nechme služku přemístit květináče, rozšroubovávat okna, odsunout sporák. Poté si od ni nechme donést sněhobílou rukavičku a kontrola úklidu může začít. Běda ji, jak se na špičce Našeho prstu objeví špína. To je dočasný důvod k okamžitému opakování celého úklidu, i kdyby to služce mělo trvat třeba celou noc.

- kontrola stlaní postele
Vždy se najde kousek pokrčeného prostěradla, špatně vypnuté povlečení polštáře nebo je peřina umístěna trochu nakřivo. Když chybu objevíme, nechme služku kompletně celou postel rozházet a musí začít s její úpravou od začátku. Jestliže si na ni chceme opravdu zasednout a dovézt ji na pokraj nervového zhroucení, nechme jej stlát postel celý den. Alespoň se to pořádně naučí.

- servírování jídla
Jakmile pohodlně zasedneme za stůl a zazvoníme zvonečkem, mohou dle nálady začít pro služku v roli číšníce opravdová muka. Jestliže jsme ji již před večeří vytkli a nechal napravit chyby v úpravě stolu, můžeme se nyní dobře pobavit při kontrole servírování nápojů a jídla. Chceme-li se opravdu vyžít, schválně převrhněme svoji sklenici s vínem, požadujme přesnou teplotu nápojů a pokrmů, nebo jako zlatý hřeb večera nastavme spěchající služce nohu. Vytýkejme ji, že je pomalá ve vyměňování popelníků, dolévání nápojů, servírování pokrmů. Vyžadujme po ní zapalování cigarety, pomoc při sedání a vstávání. Klidně si Naší večeři prodlužujme třeba na dvě hodiny.

- obsluhování návštěvy
Šikanování služky před třetí osobou je pro ni velmi ponižující a nikdy této příležitosti nezapomeňme využít. Nejen, že ji budeme co nejčastěji přivolávat zvonečkem aby plnila Naše příkazy. To je naprosto samozřejmé. Ale klidně si ji postavme do pozoru a před Naší přítelkyní jí vytkněme chyby, kterých se
dopustila při dopoledním úklidu nebo při žehlení košile. Nechme ji, aby se na místě za tuto nedbalost omluvila. Nechme ji stát v pozoru u dveří po celou dobu návštěvy. Pošleme ji před zraky návštěvy vyprat třeba ponožky. Vytýkejme ji chyby, kterých se dopustila při obsluze Naší přítelkyně a poručme ji, aby se jí (bez ohledu na její možné protesty) v kleče omluvila.

-Ponižování před třetími osobami
Služka musí bez odporu strpět předvádění Naší moci na veřejnost. (Tady upzornuji na poměrně velkou nevoli obyvatelstva České republiky)

Maximalizujte pocit její poníženého postavení vůči Nám.

Příklady:
- Nechme si od ní v kleče leštit boty na veřejnosti (např. před vstupem do restaurace) a nechme jí, aby vyleštila boty i přítelkyni, se kterou rozmlouváte.
- Zfackujme ji před jejím přítelem či známým a poté jí nechme, aby Nám za facky poděkovala.
- V hotelu se ubytujme v apartmá, pro ni domluvme ten nejmenší pokojík. Odmítněme uklízení Našeho apartmánu s poukazem na to, že máme vlastní služku.
- Při návštěvě restaurace, kina nebo divadla ji nechme po celou dobu stát venku na chodbě.
- Jdete-li strávit příjemné odpoledne do přírody, služka v patřičném odstupu za Námi nese svačinu, nápoje a veškeré další věci, které by jsme teoreticky mohl potřebovat (včetně slunečníku).
- Služka ve funkci osobní řidičky na Nás musí u auta čekat tak dlouho, dokud se nevrátíme.
Samozřejmě ve stoje před autem, bez ohledu na počasí nebo dobu, kterou trávíte u známé, v restauraci, divadle apod.

-Služby pro návštěvy
Čekáte-li návštěvu nebo pořádáte-li odpolední posezení má služka tyto základní povinnosti:
- perfektně uklidit celý dům
- připravit pokrmy a nápoje
- připravit případnou slavnostní tabuli
- pomoci Nám s oblečením a obutím
Od chvíle, kdy se začnou trousit první hosté, stojí služka ve vstupní hale domu. Otevírá dveře, vítá Naším jménem hosty, pomáhá jim se svlékáním kabátu či kožichu a odebírá klobouky, rukavice, vycházkové hole a zavazadla.
Poté služka uvádí hosta do salónu, kde mu servíruje základní pohoštění.
Je-li celá společnost pohromadě, začíná služka servírovat hlavní chod. Během zábavy stojí služka v pozoru u dveří místnosti, stranou společnosti, a sama od sebe dolévá nápoje či přidává pokrmy. Vadí-li společnosti přítomnost služky v pokoji, musí stát za dveřmi a reaguje na přivolání zvonečkem. Když se sešeří,
rozsvítí v pokoji světla a rozdělá oheň v krbu. Všechny tyto práce dělá sluha bez přímého rozkazu Pána. Pro Milost Pána by bylo velmi trapné, kdyby tak neučinil a dokázala tak svoji neschopnost.
Ptají-li se poměrů neznalí hosté Milost Pána je služka povinna nastoupit před společnost a prezentovat se. Na pokyn Pána domu je rovněž povinna prezentovat stopy po trestání.
Když společnost opouští dům, pomáhá služka s oblékáním (případně obouváním) a nasedáním do vozu.
Poté musí uklidit dům, umýt nádobí a pomoc svému Pánu se svlékáním a zouváním.
Chovala-li se po dobu návštěvy perfektně, smí dojíst zbytky z talířů hostů. Udělala-li služka při obsluze závažnou chybu a nebyla-li ihned potrestána, je nyní nejlepší čas uštědřit ji pořádný výprask, aby si uvědomila, že zostudila svého Pána před hosty.

Přijde-li nečekaná návštěva, přijímá služka u vstupních dveří navštívenku a hlásí Nám příchod návštěvy. Rozhodnete-li se ji přijmout, uvádí služka návštěvu do čekacího pokoje, kde ji nabídne občerstvení. Jdeme-li někam na návštěvu My a berete-li si služku sebou, ponechme ji spolu se svým kabátem ve
vstupní hale. Zde musí čekat ve stoje tak dlouho, dokud neodcházíme.

-Oddělené lože
Jako Milost Pán, již nemůže sdílet jedno lože se svou služkou. Jak by to také vypadalo.
Služka má přístup do ložnice Pána domu pouze v případě, kdy je sem povolána splnit nějaké přání, nebo když zde provádí nějaké pracovní povinnosti (stlaní, převlékání ložního prádla).