Rituální-obřadné fackování

2. Obřadné fackování
Ve fázi výchovy řeholnice, je velmi vhodné začít s obřadným fackováním. Tento lehký trest se stane rituálem, který se jistě stane promyšlenou součástí nastávajícího výcviku. Ač se může zdát, že Naše facky díky malé bolesti budou mít malý účinek, opak je pravdou. Udělení facek není založeno na způsobené bolesti. Hlavní úkol tohoto druhu trestu spočívá v úplném ponížení. Povinnost přijmout Naše facky symbolizují její zcela podřízené postavení a Naši nadvládu.

Rada:
Pokud se rozhodnete řeholnici obřadně zfackovat, tak jen na předem určeném místě, jen pro tento trest. Může to být místo pro všechny tělesné tresty nebo speciální fackovací místo.

Jak by mělo takové místo vypadat?

Musí být tam, kde Nás nic nebude omezovat v pořádném nápřahu. Počítejme s tím, že při tom bude její hlava lítat ze strany na stranu a mohla by tak poškodit i zařízení bytu. Nejlepší je asi vstupní hala, nebo prostorný sklep. Toto místo nemusí být daleko od místa, kde dochází k dalším trestům, neboť ty pak budou většinou následovat. Pokud jsme již takové místo vybrali, je třeba uvažovat i o jeho patřičné výzdobě. V rámci kultu uctívání Naší osoby pověsme do zorného pole ženy Naši fotku. Když je obrácena čelem ke zdi a dlouhé minuty očekává na udělení trestu, musí Nás mít pořád na očích. Vedle fotky pověsme Naše rukavice, kterými (samozřejmě podle nálady a potřeby) provedete zfackování. Tyto rukavice neoužívejte k žádnému jinému účelu a nechávejte je na stejném místě.

Při obřadném fackování dodržujte následující postup:
- Žena bude na Náš příkaz na místě fackování nejméně 5 minut před jeho počátkem.
- Zde zaujme Námi předepsanou polohu, zcela nahá čelem ke zdi a to buď v pozoru, nebo raději v kleče, vždy nosem na zdi.
- Dopředu jí sdělme, kolik facek dostane, aby se na to mohla pořádně připravit.
- Když se konečně uráčíme trest provézt, poručme ji zaujmout polohu pro fackování (optimální je ta, kdy žena odstoupí krok od zdi a čelem k Nám se postaví do pozoru. Více ponižující je, pokud klečí. To ale nemají Naše rány potřebnou razanci, nejste-li mnohem menší než ona).
- Před jejíma očima si obřadně natáhněme rukavici.
- Budeme-li fackovat holou rukou, dejte ji čas si ji pořádně prohlédnout. Sundejte prsteny, aby jste si neublížili.
- Na Náš rozkaz Nám připomene kolik facek má dostat.
- Na rozdíl od výprasku nemusí facky nahlas počítat. Pokud ale na tom budeme trvat, počkejme s každou fackou, dokud nezavře pusu.
- Facky dávejme na obě tváře a to buď oběma rukama, nebo střídavě dlaní a hřbetem ruky.
- Intenzita ran závisí na míře provinění a na Naší kondici. Já doporučuji spíše menší počet, ale zato plnou silou bez jakéhokoli slitování.
- Maximální počet facek je neomezený. Já doporučuji 6 - 20.
- Po každé facce si nechme políbit hřbet ruky.
- Při fackování nesmí žena ustupovat, pokud pohne hlavou dozadu, začněme znovu od začátku.
- Po ukončení fackování musí klečící žena poděkovat a znovu políbit Naše ruce, případně i nohy.
- Poté si sundáme rukavice a dáme je na místo.