Slib

Otrocký slib

mezi

 

Mnou

 

A

 

otrokyní

 

Jméno otrokyně: ..............................................

 

Datum narození otrokyně: .....................................

 

Bydliště otrokyně: .............................................

 

Číslo telefonu otrokyně: .......................................

 

Přezdívka otrokyně: ............................................

 

 

Já,...............................(dále jen otrokyně), se zavazuji, že od dnešního dne je můj život a vše co k němu náleží pouze v rukách mého Pána.

 

Zavazuji se plnit všechna přání mého Vládce a to ať jsou jakkoli rozmarná a zdánlivě nesplnitelná.

 

Veškerá moje činnost bude směřovat pouze k tomu,aby můj Pán byl šťastný a bezstarostný.

 

Budu se veškerými silami snažit, abych se mohla postarat o blaho svého Boha.

 

Budu se starat o všechny Jeho potřeby budu Jej zahrnovat věcnými dary.

 

Budu řádně pracovat, aby se mnou můj Pán byl co nejvíce spokojen a abych dokázala, že si zasloužím Jeho přízeň.

 

Budu svého Boha všemožně hýčkat a rozmazlovat, protože jsem si dobře  vědoma toho,že bez NĚJ, neznamenám vůbec NIC.

 

Můj Pán ... je pro mě BOHEM a nikdo další pro mě ani neexistuje.

 

Patřím pouze mému Vládci a jen ON rozhoduje o mém bytí či nebytí.

 

Žádná moje návštěva u Vládce se neobejde bez dárku. Vždy budu v prvé řadě dbát o blaho mého Pána.

 

Veškerá moje přání a potřeby jdou stranou a nejsou vůbec podstatná.

 

To jediné na čem mi záleží je můj Pán ....

 

Stejně tak záleží na rozhodnutí mého Pána ..., zda mi při každé návštěvě udělí také výchovnou lekci či ne.

 

Já sama jsem od dnešního dne jen ubohá NICKA,NULA,HADR NA PODLAHU,PRAŠIVÁ FENA,ROHOŽKA A NIC VÍC.

 

Můj Pane jen Vy rozhodujete o mém mrzkém životě a smrti.

 

Přísahám Vám věrnost na XXX a nežádám po Vás NIC, kromě svolení být Vám nablízku, kdy mi to umožníte a sloužit Vám a komu přikážete.

 

Jste pro mě Vším a já jsem jen poslušnou hračkou pro Vaši zábavu.

 

 

 

                         MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ

 

                      ________________________________

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že tuto otrockou smlouvu podepisuji na vlastní žádost, při plném vědomí,duševně zdráv a bez jakéhokoli nátlaku ze strany Pána.

 

Jsem si vědoma, že já nemám žádného práva od smlouvy odstoupit, toto právo náleží pouze Pánovi.

 

Slib nabývá platnosti dnem podpisu.

 

 

 

Otrokyně: ..........................................

 

Podpis otrokyně: ......................................................

 

Podpis Pána: .......................................................................

 

V .... dne .....................................20..